Tekniske tegninger

Her kan du laste ned og skrive ut tekniske tegninger over hallene. Dette for å gjøre det enkelt for deg som arrangør å kunne skissere opp ditt arrangement og få oversikt over arealbehovet.

Plantegninger