Nor-Fishing / Aqua Nor

AquaNor2009_01

Stiftelsen Nor-Fishing ble etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement og har i dag retten til og ansvaret for å avholde de internasjonale messene Nor-Fishing og Aqua Nor.

Begge messene er en av de verdensledende i sitt slag – Nor-Fishing for fiskerinæringen og Aqua Nor for akvakulturnæringen. De arrangeres annethvert år i Trondheim Spektrum og har de siste årene hatt mellom 15.000-20.000 besøkende hvert år. I tillegg til utstillingen kan man også delta på flere seminarer og konferanser som avholdes under messedagene.

Kontaktpersoner:

Direktør Eva Annie Svendsen: 73 56 86 10
Projektleder Kari Steinsbø: 73 56 86 40