Booking

Idrettsarrangementer, Messer, konferanser, banketter, konserter og firma events. Dette er noen eksempler på hva som årlig blir gjennomført i Trondheim Spektrum med stor suksess for både publikum og arrangører.

Leie av hall og idrett på dagtid.  (08:00 – 16:00) 
Ønsker du å leie en av våre haller til f.eks. messer, konferanser, konserter o.l., gjøres dette via Trondheim Spektrum på telefon 73 56 86 00.

Krets- og breddeidrett på ettermiddag kveld  (16:00 – 23:00) 
Reservasjon av plass til idrett som skal foregå i tidsrommet 16-23 på hverdager og 09-22 i helger. Reservasjoner koordineres av Idrettsrådet i Trondheim. Klikk her for å komme til idrettsrådets sider.

Vennligst sett deg inn i vårt arenareglement.

Mer informasjon og bruksoversikt finner du på Trondheim Kommune sine nettsider.