Nor-Fishing 2018 | 21 – 24 august

21/08/2018

Nor-Fishing 2018 | 21 – 24 august (Alle, Messe)

admin

21/08/2018 - 24/08/2018

Kart

Categories: ,

Tags: , , , , ,

I over 50 år har Nor-Fishing vært en viktig nasjonal og internasjonal møteplass for fiskerinæringen. Her presenteres alle aktuelle nyheter. Det er her vi møter våre kunder og får vist frem våre nyheter.

Nor-Fishing 2018 arrangeres 21. – 24. august i Trondheim. Som vanlig vil messen avholdes her i Trondheim Spektrum, og på uteområdet Skansen.

Fiskerinæringen har hatt en enorm teknologisk utvikling i løpet av disse femti årene og fartøyteknologi og fangstteknologi, prosesser og tjenester knyttet til fiskerinæringen har vært vist på Nor-Fishing.

Utstillere fra mange land har deltatt og enkeltbesøkende, handelsdelegasjoner og offisielle gjester fra viktige fiskerinasjoner har alltid vært til stede.

Nor-Fishing – en viktig arena for å møte gamle og nye kunder
Utstillerne vektlegger de mulighetene Nor-Fishing gir for kontakt med beslutningstakere og innkjøpere fra fiskerinæringen i Norge og andre viktige fiskerinasjoner.
Mange fremhever også den gode kontakten og stemningen som skapes på messen mellom kunder, leverandører og kolleger fra mange land.

Her følges utviklingen og kontrakter inngås
Nor-Fishing arrangeres annethvert år i Trondheim, og de siste messene har hver gang samlet mellom 15.000-20.000 besøkende fra ca. 50 nasjoner.

Over 500 leverandører har vært representert på hver av messene. Utstillerne representerer skipsverft og båtbyggerier, leverandører av fiske- og fangstredskaper, motorer og dekksmaskineri, maritim elektronikk, utstyr for fiskeleting, navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, maskiner og utstyr for fiskeforedling, kjøle- og frysemaskineri, emballasje og transport, rednings- og sikkerhetsutstyr, miljøteknologi, fiskerihavner og servicetilbud. Nyheter fra forskning og utvikling er også en viktig del av fagmessen.